Werkgroep Kerkuilen Zuid-Holland

Regio Leiden-Leimuiden

 
 
   

De werkgroep
In Nederland houdt de werkgroep Kerkuilen zich bezig met het veilig stellen en het scheppen van nieuwe broedgelegenheden door het plaatsen van speciale nestkasten.
Hiertoe is Nederland in 17 regio's verdeeld, die vrijwel overeenkomen met de provincies.
De regio Zuid-Holland is weer onderverdeeld in verschillende subregio's. Via vrijwilligers wordt getracht inzicht te verkrijgen in hoeverre de kerkuil hier voorkomt en welke maatregelen genomen kunnen worden om de stand te verbeteren. In het verlengde van deze activiteiten wordt tevens gelet op de aanwezigheid van steenuilen, omdat ook deze soort een steuntje in de rug kan gebruiken.

 


Regio Leiden-Leimuiden

Van deze regio waren in het geheel geen gegevens beschikbaar. Eind 2003 is gestart met een werkgroep en er zijn tot nu toe 9 nestkasten geplaatst. In 2004 is de eerste steenuil gesignaleerd en op 3 locaties zijn kerkuilen waargenomen. In 2005 is het eerste broedgeval geconstateerd en op deze locatie zijn ook in de volgende jaren broedgevallen vastgesteld. Een positieve ontwikkeling omdat vooraf absoluut niet duidelijk was of deze regio met veel bewoning en een stevige infrastructuur berhaupt geschikt is voor uilen. Het laatste en uitermate goede nieuws betreft een broedgeval op een 2e locatie. In totaal zijn er sinds 2003 nu 53 jonge kerkuilen uitgevlogen! Lees meer op onze nieuwspagina's.

Klik hier voor een kaart van de regio Leiden-Leimuiden waar wij actief zijn.

Uw hulp

Indien u informatie heeft over kerk- en/of steenuilen in deze regio dan stellen wij het zeer op prijs als u deze informatie met ons wil delen. Verder zijn wij op zoek naar locaties die geschikt zijn om een  nestkast te plaatsen. Vooral  boerderijen die niet in de buurt van snelwegen liggen en die beschikken over een hoge schuur met een permanente (vlieg)opening zijn uitermate geschikt.
Indien u over relevante informatie beschikt of medewerking wil verlenen aan het plaatsen van een nestkast vindt u onder "reageren" een formulier dat u elektronisch aan ons kunt toezenden.

Informatie
Als u vragen heeft over de werkgroep, de kerk- en/of steenuil kunt u bij ons terecht via "reageren".

 
 




 

 




 

 
 

 

 

 
 
 
   
Word vrienden met ons op Facebook